Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül

"S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig"

Mk 28, 20

A zarándoklat 2013-as plakátja A zarándoklat 2013-as plakátja

Várunk Téged is!

Hogy mikor?

2023. október 7-én, szombaton.

Hogy hová?

Az Érdi Élő Rózsafüzér Zarándoklatra a városért és a környező településekért, az itt élő családokért, Isten kegyelmébe s a Szűzanya oltalmába ajánlva őket!

A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének "evezz a mélyre" késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és Üdvözítő, "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6), "az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak".

II. János Pál pápa
A rózsafüzér ugyanis - jóllehet jellegzetesen máriás imádság - lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

részlet II. János Pál pápa ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli leveléből

Program

Térkép megtekintése
A Bem téri templomnál szabad választás szerint két ágra bomlunk majd, melyek a lenti táblázat időbeosztása szerint fognak haladni egészen az Újvárosi templomig, ahol ismét egyesülünk. Innen már közösen megyünk tovább Óvárosba. A zarándoklat során az egyes állomásoknál rövid elmélkedések lesznek, ahol lehetőséget biztosítunk mindenki számára mellékhelyiség használatára és víz fogyasztására.

 • Az indulás idén is Érd-Parkvárosból a Szent István király templomtól lesz. 7.30 - 8.00
 • Minden zarándok egyénileg oldja meg a kiindulási és csatlakozási pontokhoz való utazást.
 • A plébániák, templomok nyitva lesznek (kivéve Regina Mundi), ahol a mosdó használata biztosított lesz. Szájmaszk viselése nem kötelező.
 • Az étkezést és a folyadékpótlást mindenki egyénileg oldja meg.
 • Óvárosban a záró Szentmisével adunk hálát a zarándoklat kegyelméért. Az agapé elmarad. A Szentmise 16.00-kor kezdődik.
  Csatlakozási lehetőségek:
 • Gyülekezés, Indulás: Parkváros, Szent István király pl. 7.30 - 8.00
 • Teréz Anya Nővérei 8.05 - 8.40 Görög Katolikus par. 10.20 - 10.50
 • Fundoklia völgy 9.15 - 9.45 Szent József Idősek Otthona 11.05-11.25
 • Tusculanum, Szent Szűz pl. 11.15 - 12.10 Postástelep, Kármelhegyi Bold. Pl. 11.30 - 12.25
 • Újtelep, Rózsafüzér Kir. pl. 12.50 - 13.20 Érdliget, Nagyboldogasszony pl. 13.15 - 13.45
 • Újváros, Jézus Szíve pl. 14.30 - 15.05
 • Érkezés: Óváros, Szent Mihály pl. 15.50
 • Szentmise – 16.00
Ha kérdése van a programmal kapcsolatban, írjon nekünk!

Részletek

Az állomások témái

Mottó: Krisztus a jövőnk
A zarándoklat témája: Ferenc pápa 2023-ban tett Magyarországi apostoli útján mondott beszédei

A zarándoklat útvonala

A zarándoklat útvonala Érd térképén

Az időjárásról

A várható időjárásról információkat az alábbi linken talál: Időkép előrejelzés

Helyszínek

Parkvárosi templom Teréz anya nővérei Érd-Tusculanum - Szent Szűz, az Egyház anyja plébánia Érd-Újtelep - Rózsafüzér királynéja plébánia

Parkváros

Teréz anya nővérei

Tusculanum

Újtelep

Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága Görögkatolikus parókia Érd-Postástelep - Kármelhegyi Boldogasszony plébánia Érdliget - Nagyboldogasszony plébánia

Regina mundi

Görögkatolikus
parókia

Postástelep

Érdliget

Érd-Újváros - Jézus Szíve plébánia Érd-Óváros - Szent Mihály arkangyal plébánia Betegápoló Irgalmasrend Szt. József Otthon

Újváros

Óváros

Betegápoló Irgalmasrend Szt. József Otthon

Az imáról

A rózsafüzér

A rózsafüzér (lat. rosarium) (más nevei: olvasó, szentolvasó, korona) segédeszköz ismételt imádságok számolására és tagolására. A hagyomány szerint mai nevét onnan kapta, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból (a Szűzanya számára rózsakoszorúnak) készítette. A mai rózsafüzér legismertebb formájában fából, gyöngyházból, fémből stb. készített "szemek" füzére, kezdetén kereszttel. Az ún. kis szemekre Üdvözlégy, a kis szemeket elválasztó nagy (öreg) szemekre Miatyánk, Dicsőség és az Ó Jézusom kezdetű fohász mondandó.
Rózsafűzér A mai rózsafüzér a Nyugat középkori jámborságában folyamatosan alakult ki a zsolozsma népszerű helyettesítéseként. Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok, elsősorban a Miatyánk számolására. Palladiosz hellenopoliszi püspök (431 e.) 419-ben Remete Szent Pálról jegyezte föl, hogy a Miatyánk számlálására magokat vagy kavicsokat használt. Kezdetben a rózsafüzér különböző anyagú golyócskák (egyszerű növényi magvak, gazdagok számára gyöngyök, apró drágakövek stb.) tagolatlan füzére volt. A 12-13. században a Miatyánk helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a két formát egyesítették. Henrich von Kalkar karthauzi szerzetes (1408) alakította a rózsafüzért úgy, hogy minden 10 Üdvözlégy elé Miatyánkot tett. A rózsafüzér elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat. 14. századi följegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a 10 Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. Alanus de Rupe (élt a 15. században) osztotta örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafüzért. Az Egyház egészében a rózsafüzér 1550 után terjedt el, főként a hozzá kapcsolt búcsúk tették nagyon népszerűvé.

A rózsafüzér-imádság

Bevezetés


Keresztvetés a rózsafüzér keresztjének megcsókolásával, majd Hiszekegy, Miatyánk, 3 Üdvözlégy (Jézus nevéhez fűzött kérésekkel: aki hitünket növelje; aki reményünket erősítse; aki szeretetünket tökéletesítse), majd Dicsőség.

Az imádság


5 tized (5x10 Üdvözlégy) egy-egy titokkal, a tizedek előtt egy Miatyánk, utánuk egy Dicsőség, majd a Fatimai Szűzanya kérésére:
"Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra. Amen."

A rózsafüzér fajtái


A rózsafüzérnek a titkok jellege szerint hagyományosan 3 fajtája van: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges. E három együtt a teljes rózsafüzér, melyhez II. János Pál pápa a rózsafüzér évében (2002. X-2003. X.) a világosság rózsafüzérét kapcsolta.
Részletes rózsafüzér-leírások
Az élő rózsafüzér-zarándoklat eredete:
Az élő rózsafüzér zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik, aki először 2003-ban, az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot.
Forrás

Fotók

2013
2013: 1. ág
2011 : 1. ág | 2. ág
2010 : 1. ág | 2. ág

Kapcsolat

Adományokat szívesen várunk a templomainkban vagy az Úton Alapítvány számlaszámára:
10403136-31308108-00000000 (KH) - A megjegyzésben kérjük megjelölni: Érd Élő Rózsafüzér Zarándoklat.

A zarándoklat egyes ágait vezetők elérhetőségei:

1. ág: Brunczvik Attila
attila.brunczvik@t-online.hu

2. ág: Molnár Károly Zsolt
molnar.karoly@uni-obuda.hu

Általános információk:
Robotka Zsolt
robotka1@t-online.hu

A honlappal kapcsolatos észrevételeket várjuk az alábbi e-mail címen:
Bedics Gábor
gabor@gyikbt.hu