Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül

"S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig"

Mk 28, 20

A zarándoklat 2013-as plakátja

Várunk Téged is!

Hogy mikor?

2021. október 2-án, szombaton.

Hogy hová?

Az Érdi Élő Rózsafüzér Zarándoklatra a városért és a környező településekért, az itt élő családokért, Isten kegyelmébe s a Szűzanya oltalmába ajánlva őket!

A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének "evezz a mélyre" késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és Üdvözítő, "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6), "az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak".

II. János Pál pápa
A rózsafüzér ugyanis - jóllehet jellegzetesen máriás imádság - lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

részlet II. János Pál pápa ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli leveléből

Program

A koronavírus-járványra tekintettel az idei zarándoklat is rendhagyó módon kerül megszervezésre:

Térkép megtekintése
A Bem téri templomnál szabad választás szerint két ágra bomlunk majd, melyek a lenti táblázat időbeosztása szerint fognak haladni egészen az Újvárosi templomig, ahol ismét egyesülünk. Innen már közösen megyünk tovább Óvárosba, ahol 17.00-tól Spányi Antal megyéspüspök tart majd szentmisét. A zarándoklat során az egyes állomásoknál rövid elmélkedések lesznek, ahol lehetőséget biztosítunk mindenki számára mellékhelyiség használatára és víz fogyasztására.
A püspöki szentmisét követően mindenkit szerettel várunk az agapéra!
  • Az indulás idén is Érd-Parkvárosból a Szent István király templomtól lesz.
  • Minden zarándok egyénileg oldja meg a kiindulási és csatlakozási pontokhoz való utazást.
  • A plébániák, templomok nyitva lesznek (kivéve Regina Mundi), ahol a mosdó használata biztosított lesz. Szájmaszk viselése nem kötelező.
  • Az étkezést és a folyadékpótlást mindenki egyénileg oldja meg.
  • Óvárosban a záró Szentmisével adunk hálát a zarándoklat kegyelméért. Az agapé elmarad. A Szentmise 16.00-kor kezdődik.
Ha kérdése van a programmal kapcsolatban, írjon nekünk!

Részletek

Az állomások témái

I. állomás, Bem tér
Indulás
II. állomás, Nővérek
Előképek I. Bárány vacsora
III. állomás, Ciszter nővérek, Parochia, Fundoklia
Előképek II. Manna, Illés kenyere
IV. állomás, Postás telep, Tusculanum
Előképek III. Kenyérszaporítás- Kánai menyegző
V. állomás, Érdliget, Újtelep Az utolsó vacsora
VI. állomás, Újváros
Az első szentmise: Emmauszi tanítványok

A zarándoklat útvonala

A zarándoklat útvonala Érd térképén

Az időjárásról

A várható időjárásról információkat az alábbi linken talál: Időkép előrejelzés

Helyszínek

Parkvárosi templom Teréz anya nővérei Érd-Tusculanum - Szent Szűz, az Egyház anyja plébánia Érd-Újtelep - Rózsafüzér királynéja plébánia

Parkváros

Teréz anya nővérei

Tusculanum

Újtelep

Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága Görögkatolikus parókia Érd-Postástelep - Kármelhegyi Boldogasszony plébánia Érdliget - Nagyboldogasszony plébánia

Regina mundi

Görögkatolikus
parókia

Postástelep

Érdliget

Érd-Újváros - Jézus Szíve plébánia Érd-Óváros - Szent Mihály arkangyal plébánia

Újváros

Óváros

Az imáról

A rózsafüzér

A rózsafüzér (lat. rosarium) (más nevei: olvasó, szentolvasó, korona) segédeszköz ismételt imádságok számolására és tagolására. A hagyomány szerint mai nevét onnan kapta, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból (a Szűzanya számára rózsakoszorúnak) készítette. A mai rózsafüzér legismertebb formájában fából, gyöngyházból, fémből stb. készített "szemek" füzére, kezdetén kereszttel. Az ún. kis szemekre Üdvözlégy, a kis szemeket elválasztó nagy (öreg) szemekre Miatyánk, Dicsőség és az Ó Jézusom kezdetű fohász mondandó.
Rózsafűzér A mai rózsafüzér a Nyugat középkori jámborságában folyamatosan alakult ki a zsolozsma népszerű helyettesítéseként. Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok, elsősorban a Miatyánk számolására. Palladiosz hellenopoliszi püspök (431 e.) 419-ben Remete Szent Pálról jegyezte föl, hogy a Miatyánk számlálására magokat vagy kavicsokat használt. Kezdetben a rózsafüzér különböző anyagú golyócskák (egyszerű növényi magvak, gazdagok számára gyöngyök, apró drágakövek stb.) tagolatlan füzére volt. A 12-13. században a Miatyánk helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a két formát egyesítették. Henrich von Kalkar karthauzi szerzetes (1408) alakította a rózsafüzért úgy, hogy minden 10 Üdvözlégy elé Miatyánkot tett. A rózsafüzér elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat. 14. századi följegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a 10 Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. Alanus de Rupe (élt a 15. században) osztotta örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafüzért. Az Egyház egészében a rózsafüzér 1550 után terjedt el, főként a hozzá kapcsolt búcsúk tették nagyon népszerűvé.

A rózsafüzér-imádság

Bevezetés


Keresztvetés a rózsafüzér keresztjének megcsókolásával, majd Hiszekegy, Miatyánk, 3 Üdvözlégy (Jézus nevéhez fűzött kérésekkel: aki hitünket növelje; aki reményünket erősítse; aki szeretetünket tökéletesítse), majd Dicsőség.

Az imádság


5 tized (5x10 Üdvözlégy) egy-egy titokkal, a tizedek előtt egy Miatyánk, utánuk egy Dicsőség, majd a Fatimai Szűzanya kérésére:
"Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra. Amen."

A rózsafüzér fajtái


A rózsafüzérnek a titkok jellege szerint hagyományosan 3 fajtája van: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges. E három együtt a teljes rózsafüzér, melyhez II. János Pál pápa a rózsafüzér évében (2002. X-2003. X.) a világosság rózsafüzérét kapcsolta.
Részletes rózsafüzér-leírások
Az élő rózsafüzér-zarándoklat eredete:
Az élő rózsafüzér zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik, aki először 2003-ban, az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot.
Forrás

Fotók

2013
2013: 1. ág
2011 : 1. ág | 2. ág
2010 : 1. ág | 2. ág

Kapcsolat

Adományokat szívesen várunk a templomainkban vagy az Úton Alapítvány számlaszámára:
10403136-31308108-00000000 (KH) - A megjegyzésben kérjük megjelölni: Érd Élő Rózsafüzér Zarándoklat.

A zarándoklat egyes ágait vezetők elérhetőségei:

1. ág: Brunczvik Attila
attila.brunczvik@t-online.hu

2. ág: Molnár Károly Zsolt
molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu

Általános információk:
Robotka Zsolt
robotka1@t-online.hu

A honlappal kapcsolatos észrevételeket várjuk az alábbi e-mail címen:
Bedics Gábor
gabor@gyikbt.hu